Żydzi stanowili ważny element powojennego Szczecina, wnieśli znaczący wkład do kultury polskiej. W tej chwili stanowią bardzo nieliczną mniejszość w Szczecinie (poniżej 100 osób), a osoby szczególnie zasłużone już nie żyją. Utrwalenie pamięci o nich to zebranie materiałów biograficznych oraz ikonograficznych i ich opublikowanie. Po zakończeniu wojny, od 1945 roku do Szczecina kierowane były transporty Żydów, z głębi ZSRR, ponieważ głównie tam ocaleli. W czerwcu 1946 w Szczecinie było około 31 tysięcy Żydów, którzy stanowili blisko 40% ówczesnych mieszkańców Szczecina. Dla większości z nich Szczecin w tym czasie był miejscem oczekiwania na możliwość wyjazdu na Zachód. W roku 1949 pozostało w Szczecinie już tylko zaledwie 6,5 tysiąca Żydów. Kolejna fala wyjazdów nastąpiła po „odwilży” 1956 roku. W Polsce pozostali już w większości Żydzi związani i znaczący dużo dla kultury polskiej. A w roku 1968 wyjeżdżali ci, których zmuszano do opuszczenia Kraju. Obecnie w Szczecinie mieszka kilkudziesięciu Żydów.
Celem projektu jest utrwalenie i rozpropagowanie dorobku powojennych szczecińskich Żydów oraz przyczynienie się do przeciwdziałania wszelkiemu propagowaniu nienawiści wobec osób innych pod pewnymi względami, także na tle rasowym, w tym wobec mniejszości żydowskiej. Zebrane i opublikowanie przykłady dorobku szczecińskich Żydów będą propagowały ważną myśl, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a potem przynależymy do określonego narodu. Do stworzenia dobrze funkcjonującego nowoczesnego społeczeństwa niezbędny jest dialog. Zachowując nawet odrębne stanowiska nie możemy pozbawiać się wiedzy o historii najnowszej.
Z obszarów wiedzy przyswojonej każdy buduje swój światopogląd, który urzeczywistnia się w codziennych zachowaniach i reakcjach na napotkanie sytuacje. Istotne jest więc, aby dostęp do wiedzy pozawalał na przyswojenie reprezentatywnej wiedzy. Zaprezentowanie Szczecina jako miejsca otwartego na współpracę ludzi bez względu na występujące między nimi różnice, ale gotowych współdziałać i tworzyć przyszłość na drodze pokojowej (bez przemocy i bez wyrażania nienawiści).
Projekt powstał we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów Oddział w Szczecinie, kierowanym przez Panią Różę Król. Zawiera jedynie wybrane opracowania, niewypełniając całego obszary zagadnienia.poprzednia strona