film dokumentalny Ogród po drugiej stronie rzeki

Dokumentarfilm Der Garten jenseits des Flusses     Opis projektu (po polsku)
     Projektbeschreibung (deutsch)
     Zdjęcia - Fotos
     Ciekawe miejsca, książki
     Patronat medialny      Film


     współfinansowanie:
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film Fudacja Współpracy Polsko-Niemieckiej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odrapowrót