powrót
  Stowarzyszenie "Edukacja, Nauka, Kultura"
  Association for Education, Science and Culture

  ul. Franciszka Gila 2/4A
  71-457 Szczecin

  KRS: 0000358118
  NIP: 8513120593
  REGON: 320851345
  PIC: 919653606
  E10351240 - Stowarzyszenie Edukacja Nauka Kultura in the Organisation Registration
                    system of Erasmus+ and European Solidarity Corps
  tel. 601-200-875
  tel. 501-032-714

  stow_senk@tlen.pl

   Odpis z KRSu
   Statut Stowarzyszenia       


Plan Równości Płci

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że w naszym Stowarzyszeniu przyjęliśmy Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Zasada równości oraz zakaz dyskryminacji są uniwersalnymi normami prawnymi, które gwarantują każdemu, niezależnie od płci czy innych indywidualnych cech, możliwość pełnego uczestnictwa w różnych aspektach życia na równi z innymi.
Nasze przekonanie o konieczności tworzenia równych warunków rozwoju zawodowego, naukowego, edukacyjnego, kulturalnego i osobistego opiera się nie tylko na obowiązujących przepisach prawa, ale również na społecznej odpowiedzialności naszej wspólnoty. W różnorodności dostrzegamy siłę, która buduje rzeczywistość wolną od uprzedzeń, barier i niepotrzebnych konfliktów. Dlatego w naszej polityce uwzględniamy zainteresowania oraz potrzeby każdej osoby, tworząc środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi.
Stowarzyszenie Edukacja Nauka Kultura zdecydowało się na wdrożenie programów polityki równości, inspirując się praktykami innych instytucji akademickich. Wzorując się na działaniach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które przyjęło Plan Równości Płci, opracowaliśmy nasz własny dokument, mający na celu zapewnienie równości płci w naszym stowarzyszeniu.
Plan Równości Płci został wdrożony Zarządzeniem nr 1/2023 Prezydium Stowarzyszenia z dnia 12 listopad 2023 roku. Na tej podstawie, nasze stowarzyszenie wprowadziło zasady i procedury, aby promować równość płci i poszanowanie różnorodności w każdym aspekcie naszej działalności.
Zarząd Stowarzyszenia Edukacja, Nauka, Kultura


Zarządzeniem nr 1/2023 (format pdf)