Udokumentowanie misterium ludowego "Zaśnięcia Maryi"
w Brzesku (Zachodniopomorskie)


    W Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej w Brzesku koło Pyrzyc (województwo zachodniopomorskie) co roku 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia NMP odbywa się swoisty teatr religijny . Rozpoczyna się on uroczystą procesją z figurą śpiącej Matki Bożej umieszczonej w trumience, jako symbol „Zaśnięcia Maryi”. Procesja rozpoczyna się w kościele w Letninie i zmierza ku Sanktuarium w Brzesku, w którym, już w strojach stylizowanych na te z czasów Chrystusa, odbywa się uroczysta procesja wokół Sanktuarium. Następnie już w Sanktuarium prowadzona jest msza święta i uroczystość wniebowzięcia NMP. Jest to nawiązanie do wczesnochrześcijańskiego święta „Zaśnięcia Matki Bożej”. W tej formie święto to obchodzone jest obecnie jedynie w Brzesku jako zachodniopomorska formuła (praktyka) świętowania Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pomysłodawcą procesji był ks. January Żelawski, były kustosz Sanktuarium w Brzesku, a obecnie ks. Senior (ur. 1939).
   W sanktuarium w Brzesku znajduje się zamykany ołtarz, z którym związana jest interesująca i pouczająca historia, kończąca się powodzeniem, ponieważ ówczesny pastor pogodził protestantów zwaśnionych z katolikami dzięki temu ołtarzowi.
    Celem projektu było ukazanie genezy, przygotowań i samej uroczystości, która ma wielopłaszczyznowe oddziaływanie. Ukazana została także postać ks. Januarego Żelawskiego oraz Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej i Opiekunki Ludu Wiejskiego..

Rezultaty projektu:
 - udokumentowanie (film, książka, strona internetowa) misterium ludowego. W ten
   sposób zachowane zostaje niematerialne lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe
   (artystyczne oraz ludowe),
 - integracja społeczna poprzez przekazanie młodym pokoleniom dorobku poprzednich
   pokoleń, wzmocnienie utożsamiania się młodego pokolenia z regionem,
 - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wskazanie miejsc, które warto
   zwiedzać,
 - uaktywnienie lokalnej ludności poprzez jej uczestnictwo w procesie zbierania historii
   o misterium
 - konferencja prasowa o projekcie Projekt współfinansowany przez:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Edukacja, Nauka, Kultura”
w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kultura ludowa i tradycyjna 2017, umowa nr 07032/17/DIK

poprzednia strona